News

De eerste verjaardag van B Corp

5 Jul 2024 Bijgewerkt door: sx-admin

Het is alweer een heel jaar geleden dat we onze B Corp-status hebben behaald! We waren echt in jubelende stemming toen we deze certificering verkregen, want we hebben er vijftien jaar lang niet-aflatend aan gewerkt. We zeggen al jaren dat het resultaat even belangrijk is als de manier waarop het wordt geleverd.

Dit is een certificering waar we ongelooflijk trots op zijn, maar wat betekent het in de praktijk? Ten eerste betekent het erkenning voor onze acties en de vooruitgang die we hebben geboekt. Ten tweede betekent het een wens om het altijd beter te doen. En tenslotte maakt het ons mogelijk om met andere inspirerende bedrijven uitwisselingen te doen en samen te werken.

We zijn echter nog maar pas begonnen en zijn niet van plan om daar te stoppen. We zullen aan onze verplichtingen blijven werken en ze versterken door middel van de volgende hoofdpunten:

  • Het garanderen van de gezondheid, veiligheid en levenskwaliteit op het werk door werknemers bij ethische aspecten te ondersteunen, training aan te bieden en goede praktijken te delen
  • Het beheersen van de impact op het milieu door onze energieconsumptie terug te brengen en te investeren in apparatuur en nieuwe processen, zodat we het meeste uit ons afval kunnen halen
  • Het inkopen op een steeds verantwoordelijkere en duurzamere manier, waarbij we met onze partnerleveranciers samenwerken en verpakking reduceren
  • Het vereenvoudigen van productlabels door korte ingrediëntenlijsten, het zo spoedig mogelijk gebruiken van plaatselijke grondstoffen en het voldoen aan de verwachtingen van geëngageerde consumenten

Het is een eer ons te mogen aansluiten bij de grotere B Lap-gemeenschap, maar bovenal is het een werktuig om vooruit te komen en trouw te blijven aan onze diepste waarden.

Leer meer over onze MVO-benadering en lees ons jaarlijks uitgegeven rapport.

Dit is slechts de eerste stap, maar hier kunnen we op bouwen voor een steeds duurzamere benadering…

Andere artikelen

Veganuari

De resultaten van de Veganuari enquête 2022 tonen aan dat 83% van de deelnemers aan Veganuari 2022 van plan zijn...