CLEAN M & NUTRI M : ONS KWALITEITSBELEID VOOR HET WELZIJN VAN DE CONSUMENT

5 Jul 2024 Bijgewerkt door: steve

Voor 59% van de Fransen blijft eten een plezier en voor 48% van de Engelsen is eten een noodzaak…

Deze twee cijfers bevestigen de verwachtingen van de consument. Behoud van smaak, natuurlijkheid, authenticiteit en gezondheid: consumenten willen hiervan verzekerd zijn.

76% van de Fransen en 92% van de Engelsen zegt vertrouwen te hebben in de kwaliteit van voedingsmiddelen en zegt op de hoogte te willen zijn van de herkomst, plaats van productie, de samenstelling en de verschillende kwaliteitslabels die op de verpakking zijn aangebracht.

Om op deze trends in te spelen werkt de groep Mademoiselle Desserts aan twee projecten:: CLEAN M et NUTRI M.

Natuurlijkheid, eenvoud, oorsprong, lokale producten, gezondheid…dit zijn begrippen die door klanten worden genoemd als criteria bij het kiezen van levensmiddelen. “Gezond eten” is inmiddels een koopcriterium.

Natuurlijkheid, eenvoud, oorsprong, lokale producten, gezondheid…dit zijn begrippen die door klanten worden genoemd als criteria bij het kiezen van levensmiddelen. “Gezond eten” is inmiddels een koopcriterium.

Daarom lanceerden we in 2017 het CLEAN M-project. Het doel hiervan is om de ingrediëntenlijsten zo ‘clean’ en zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus zijn we begonnen met de inventarisatie van alle productingrediënten van de groep in Frankrijk, Engeland en Nederland.

Met een speciale focus op kleurstoffen, conserveermiddelen, emulgatoren, plantaardige oliën… met het idee om het gebruik van bepaalde onwenselijke stoffen tot een minimum te beperken of zelfs helemaal uit te bannen.

Waar mogelijk, stappen we over op lokale bevoorrading. Hetzelfde geldt voor de ingrediënten, waarbij we gaan werken aan de duurzaamheidscriteria van de grondstoffen: verantwoorde herkomst (fairtrade enz.), lokale, regionale of nationale ingrediënten met zo kort mogelijke transport- en verwerkingstrajecten, evaluatie van onze leveranciers op basis van kwaliteits-, maatschappelijke en milieucriteria…Om te voldoen aan de verwachtingen van de consument richt NUTRI M zich juist meer op het voedingsaspect: minder zout, suiker en vet, maar met behoud van smaken en texturen.

DToegegeven, op het gebied van patisserie is dat geen sinecure!

More Articles