ETNOLOGEN IN HET LAB!

5 Jul 2024 Bijgewerkt door: steve

Dankzij onze innovatieve aanpak kunnen wij de gewoonten van onze klanten ontrafelen en ons marktaandeel laten groeien. Mademoiselle Desserts positioneert zich dus in de Categorie ’grootmeester in patisserie’. Uitleg van Patricia Delage, marketingmanager bij Mademoiselle Desserts.

Waarom wij gebruikmaken van een etnologisch bureau? Dat is een absolute primeur in de patisserielaboratoria!Volgens de definitie is een etnoloog een professional op het gebied van onderzoek en gewoonten, die zich interesseert in gebeurtenissen en gewoonten uit het dagelijks leven. De etnoloog observeert de dagelijkse praktijk.

Daarom is het slim om te vertrouwen op de vaardigheden van deze specialisten. We willen meer te weten komen over onze klanten en hun beroepsomgeving, een beter inzicht verkrijgen in het functioneren van patisserielaboratoria om beter te kunnen voorzien in hun behoeften.

Waar wordt deze analyse gemaakt ?

In het hart van het lab, waar professionals op verschillende vakgebieden en onder verschillende merknamen aan het werk zijn met allerlei verschillende methoden en producten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op één volledige werkdag om een goed inzicht te hebben van het beroep.

Hoe wordt de analyse uitgevoerd?

Het kenmerk van de etnologie is observatie zonder interventie en zonder de personen in de uitoefening van hun beroep lastig te vallen. Slechts een paar vragen stellen om de technische handelingen van dit geweldige vak goed te begrijpen.

Wat zijn de doelstellingen van dit onderzoek?

Door met onze klanten een moment in hun dagelijks werk te delen, door hen te zien creëren en werken, snappen wij bij Mademoiselle Desserts de problemen waar men in het vak van patissier tegenaan loopt. Maar wij hebben ook kennis in huis over de regelgeving ten aanzien van hygiëne, opslag van producten etc. Beter begrijpen betekent dat wij onze producten beter kunnen afstemmen op onze afnemers. We willen onze klanten dagelijks meer gemak bieden.

En wat is het voordeel voor Mademoiselle Desserts?

We kunnen zo beter voldoen aan de vraag van onze klanten. Daardoor wordt hun leven gemakkelijker. Dichter bij onze klanten staan. Het is bijzonder leerzaam. Op menselijk vlak delen wij een moment in het dagelijks werk van onze klanten, de uitwisseling vindt plaats rond het “marmer”. We drinken samen een kop koffie tijdens de pauze. Onze klanten spreken met trots over hun beroep en wij zijn trots dat zij met hun ervaring met ons willen delen.

More Articles