• Bandeau Mentions Légales

Wettelijke vermeldingen

U bent zojuist ingelogd op de site van het merk Mademoiselle Desserts die uitgegeven is door de onderneming Mademoiselle Desserts.

Holding Mademoiselle Desserts
14 place Georges Pompidou 78180 Montigny le Bretonneux
SIRET : 79527909000026
Handelsregister van  Versailles

Verantwoordelijk voor de publicatie: Didier Boudy

Création Exalto – Acropole Business Center – 4, rue René Martrenchar 33150 Cenon – www.ex-alto.com
WebHost : Exalto – Acropole Business Center – 4, rue René Martrenchar 33150 Cenon – www.ex-alto.com


Mademoiselle Desserts attendeert gebruikers van haar website op de volgende punten:



1 - TOEGANG TOT DE WEBSITE :

- De gebruiker van deze site erkent dat hij bekwaam is en over de middelen beschikt voor toegang tot en gebruikmaking van deze website.


- Mademoiselle Desserts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken die buiten haar controle vallen, noch voor eventuele schade die kan ontstaandoor de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder diens computers, software, netwerkapparatuur en andere apparatuur die wordt gebruikt voor de toegang tot of het gebruik van de service en/of informatie.

- Er wordt aan herinnerd dat frauduleuze toegang tot of permanente integratie in een computersysteem, het belemmeren of verstoren van de werking van een dergelijk systeem, het frauduleus introduceren of wijzigen van data in een computersysteem, delicten zijn die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De toegang tot de website van Mademoiselle Desserts is gratis.

De kosten voor de toegang tot en gebruikmaking van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de gebruiker, volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door zijn providers en telecommunicatiebedrijven.



2 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN :
 
: - Mademoiselle Desserts is eigenaar van of bezit de rechten op alle elementen van deze site, in het bijzonder data, foto's en video's. Elke reproductie, weergave, uitzending of heruitzending, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mademoiselle Desserts, is verboden en valt onder vervalsing wat strafbaar is volgens de artikelen L 335 - 2 en navolgende van de (Franse) Wet op Intellectuele Eigendomsrechten.

- De merken van de website Mademoiselle Desserts en haar producten, evenals de logo's op de site zijn geregistreerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt op basis van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mademoiselle Desserts, is verboden in de zin van artikel L 713 - 2 van de (Franse)Wet op Intellectuele Eigendomsrechten.

3 - INHOUD VAN DE SITE :
 
Mademoiselle Desserts behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze site te corrigeren. Bovendien wijst Mademoiselle Desserts elke aansprakelijkheid af als gevolg van vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van deze pagina's en bij onderbreking of niet-beschikbaarheid van de service.

 
4 - HYPERTEXT LINKS :
 
Het creëren van hyperlinks naar de site Mademoiselle Desserts moet vooraf worden goedgekeurd door de uitgever.

5 - COOKIES :
 
De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoek aan de site, een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website.

Gebruikers van de site erkennen van deze praktijk op de hoogte te zijn gesteld en geven toestemming aan Mademoiselle Desserts om deze te gebruiken. Ze kunnen deze cookie deactiveren via de parameters van hun navigatiesoftware.

 
6 - CREDITS
 
Alle foto's op deze site zijn eigendom van Mademoiselle Desserts en worden daarom beschermd door de (Franse) Wet Op Intellectuele en Artistieke Eigendomsrechten.

Sommige objecten kunnen worden gereproduceerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de schriftelijke toestemming van Mademoiselle Desserts is verkregen en de auteur en de bron worden vermeld.

Deze verzoeken moeten worden verzonden naar:  b.bosquette@mdesserts.com