• Bandeau politique RSE

Ons MVO -beleid

 

Sinds 2007 verplicht Mademoiselle Desserts zich tot het voeren van een duurzaam ontwikkelingsbeleid en publiceert ze haar transparante resultaten periodiek in het MVO jaarverslag. De koppeling van de financiële performance van de onderneming aan haar impact op milieu en maatschappij, daarbij rekening houdend met de verwachtingen van de belanghebbenden zijn dan ook onmisbaar bij een verantwoordelijke en duurzame besluitvorming. Wanneer erkend wordt dat de manier waarop het resultaat tot stand komt, net zo belangrijk is als het resultaat zelf, is succes gegarandeerd.

Onze belangrijkste uitdagingen op het gebied van MVO zijn voeding en gezondheid, de keuze van ingrediënten en hun herkomst, initiatieven voor maatschappelijk verantwoord inkopen, de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu, de dagelijkse zorg voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers op hun werkplek, discriminatie bestrijden...

Al deze acties dragen bij aan een optimaal bedrijfsresultaat. Sinds enkele jaren wisselen wij onze “best practices” op het gebied van MVO, initiatieven en indicatoren uit... We houden ook de regelgeving nauwkeurig in de gaten. Wij zijn sinds 2014 lid van het Global Compact des Nations Unies.

 

 

 

Onze economische duurzaamheid veiligstellen :

meer dan 1% van onze omzet wordt besteed aan Research en Ontwikkeling van nieuwe producten: tompoezen om zelf op te maken, zoete bladerdeegtaarten, vichy-decoraties, vierkante taartbodems, taarten met Siciliaanse citroen, toetjes met cranberry of “liégeois” chocola (ijs met slagroom)....

Onze chef-patissiers hebben een passie voor alles wat lekker, esthetisch en smaakvol is! De Groep, die altijd in contact staat met de markt en met de consument, steekt haar aanbod in een nieuw jasje. Voorbeeld: kerstbuches met botercrème, Driekoningenkoek, gegarneerd met hazelnootpasta, de ontwikkeling van snacks, cookies...in Frankrijk, in Europa of verder van huis in Azië met de Opéra en de mango-passievruchtreep.

Milieubescherming :


Mademoiselle Desserts streeft ernaar de negatieve impact van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu te beperken en wenst dat ook haar leveranciers en transporteurs haar hierbij vergezellen.

Zo worden inspanningen geleverd om elke vorm van vervuiling te voorkomen, de productie van afval te verminderen, recycling te bevorderen en het water- en energieverbruik te reduceren.

De groep zegt toe geleidelijk milieueisen te integreren in haar inkoopvoorwaarden.

Image droite
Image gauche

Verantwoordelijk werkgeverschap : 

De groepsvestigingen maken zich niet schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Zij voeren een preventiebeleid en in voorkomend geval worden corruptie en belangenverstrengeling gecorrigeerd, met name ten opzichte van de leveranciers.

Omdat de groep duurzame commerciële relaties wil onderhouden met haar leveranciers, wordt van elke werknemer verwacht dat hij integer is, onpartijdig handelt en respectvol omgaat met vertrouwelijke informatie.

Onze maatschappelijke impact en lokale roots garanderen :

Omdat Mademoiselle Desserts zich ervan bewust is dat haar bedrijfsactiviteiten impact hebben op het milieu, de lokale activiteiten, de leveranciers en dienstverleners, heeft zij zichzelf opgelegd een handvest voor maatschappelijke verantwoorde inkoop in te voeren en na te leven.

In dit handvest worden de commitments van de groep ten aanzien van de ISO-norm 26000 herhaald: verantwoord handelen, contacten onderhouden met andere organisaties, kinderarbeid verbieden, corruptie bestrijden...Onze bedrijven spelen een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de regio’s waar wij gevestigd zijn want dat zijn veelal plattelandsregio’s waar over het algemeen weinig bedrijfsactiviteit is.

De groep is partnerships aangegaan met lokale verenigingen en ondersteunt bijvoorbeeld voedselbanken, restos du cœur (gratis eetgelegenheden voor daklozen), téléthon (collectes voor medisch onderzoek), het Northampton Hope centrum in Engeland ...

Image légende

Onze taarten en taartjes van zoet deeg worden in Frankrijk gemaakt van tarwe die 100% afkomstig is uit de Périgord streek.

image gauche

Edele ingrediënten en eenvoudige recepten, patisserieproducten waarin plezier en duurzaamheid prima hand in hand gaan.

 

Natuurlijkheid, eenvoud, herkomst, lokale producten, gezondheid...dit zijn de belangrijkste criteria die consumenten hanteren bij de aankoop van voedselproducten. Mademoiselle Desserts heeft in 2017 een programma gelanceerd onder de naam Clean M, bedoeld om het vertrouwen van de consument in onze patisserieproducten te herstellen zodat diezelfde consument weer belangstelling ontwikkelt voor onze producten. Dit proberen we te bewerkstelligen door transparante informatie over onze recepten en werkzaamheden te verstrekken.


Het doel is enerzijds om de ingrediëntenlijst zo beknopt mogelijk te houden. Daarbij ligt de focus op de verwijdering van kleurstoffen en niet-natuurlijke geur- en smaakstoffen, emulgatoren, conserveringsmiddelen...

 

Hier houden alle R&D teams zich dagelijks mee bezig. Anderzijds wordt e rook bijzondere aandacht besteed aan de tracering van de herkomst van grondstoffen en de kwaliteit van de bevoorradingen.

Voor de teams Inkoop en Duurzame Ontwikkeling is dit aspect een essentiële basisvoorwaarde, waarbij in het bijzonder de maatschappelijke verantwoordelijkheid van leveranciers worden beoordeeld en gezocht wordt naar de kortst mogelijke trajecten.

Download de MVO jaarverslagen