• Bandeau politique RSE

Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Onze overtuiging: om goede patisserieproducten te maken hebben we streng geselecteerde grondstoffen nodig die aansluiten op ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Dat maatschappelijk verantwoorde inkoopbeleid illustreert onze toewijding, onze waakzaamheid en onze wil om inzicht te krijgen in onze toeleveringsketen en er ook volledige controle over houden. Hierdoor zijn we er ook van verzekerd dat we eerlijke handel kunnen drijven waarbij de mensenrechten worden gerespecteerd en ook alle milieuvoorschriften worden nageleefd.

Alle inkopers zijn opgeleid om maatschappelijk verantwoord in te kopen

Verzekerd van duurzame en maatschappelijk verantwoorde bevoorrading:

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet worden afgestemd op hun beschikbaarheid en hun impact op het milieu. We streven er dan ook naar om onze grondstoffenbehoeften correct te definiëren en verspilling tegen te gaan, om zo ​economisch én ecologisch evenwicht te kunnen waarborgen.

Mademoiselle Desserts werkt samen met leveranciers en dienstverleners die toonaangevend zijn voor wat betreft kwaliteit, het veiligstellen van de bevoorrading, kosten, en die bovendien voldoen aan alle sociale en milieucriteria. We beoordelen regelmatig onze leveranciers. Ook de maatschappelijke uitdagingen van elke grondstoffamilie worden gemonitord en overwonnen, met name waar het gaat om grondstoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Zo snel als mogelijk gaat de groep Mademoiselle Desserts met haar leveranciers een verbintenis voor de langere termijn aan en sluit ze bij voorkeur contracten met een looptijd van meer dan een jaar.

We werken nauw samen met leveranciers uit de eier-, melk-, tarwe-, chocolade- en appelsectoren die verantwoord ondernemen – net als wij - hoog in het vaandel hebben staan. We ondersteunen goede landbouwpraktijken en de verbetering van dierenwelzijn. En dat resulteert in een betere kwaliteit van onze producten; daar zijn we van overtuigd.

Image droite
Image gauche
"Verse eieren": 

Onze patisserieproducten worden overwegend gemaakt met verse eieren. En onze productielocatie Maidenhead in het Verenigd Koninkrijk wordt al 100% bevoorraad met scharreleieren.

We willen partnerschappen voor de lange termijn (tot 3 jaar) aangaan met onze leveranciers, eierverwerkingsbedrijven, eierbrekerijen en - producenten of –corporaties. Datzelfde geldt voor onze voedingsmiddelenleveranciers. Daarnaast eisen we van onze toeleveranciers de garantie dat alles wat ze leveren, ggo-vrij is en dat de uitwerpselen van de kippen voor 100% tot mest worden verwerkt.
 
Om in te spelen op de wensen van onze klanten hebben wij in 2017 met onze leveranciers afgesproken dat we binnen een termijn van 5 tot 8 jaar (2022 - 2025) voor al onze eiproducten volledig overstappen op zogeheten ‘alternatieve eieren’ (vrije uitloop).
 
"verse melk, room, boter":
 
We gebruiken verse lokale melk, die in de omgeving van onze productiesites wordt ingezameld. De meeste leveringen aan de groep zijn afkomstig uit de Franse streek Charente. Onze leveranciers houden zich aan alle erkende normen, zoals het ‘handvest voor goede praktijken in de veehouderij’, opgesteld door de Franse nationale federaties voor rundveehouders en melkproducenten. De boter wordt simpelweg gemaakt op basis van room.  Afhankelijk van het seizoen, kopen we zomer- of winterboter in.
 
“lokaal meel, bietsuiker":

We kopen meel van lokale tarwe, dat wil zeggen dat die geteeld wordt binnen een straal van 250 km rond onze productielocaties. Al onze zoete deegwaren worden gefabriceerd op onze site in de Dordogne waar we gebruikmaken van tarwe uit de Périgord. Op de productielocatie in Weert (Nederland) wordt ook lokaal meel verwerkt. De suiker die wordt gebruikt in onze recepten, is hoofdzakelijk afkomstig van bieten die in het noorden van Frankrijk worden geteeld. voor wat betreft de Voor de toelevering aan de Engelse sites wordt gebruikgemaakt van bieten die in het Verenigd Koninkrijk geteeld worden.

We stimuleren onze leveranciers ook om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Er zijn analyseplannen ingevoerd die specifiek betrekking hebben op verontreiniging en deze worden gecontroleerd.

"Chocolade afkomstig uit de duurzame handel":

We kopen chocolade in bij leveranciers die zich actief inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, cacao van hoge kwaliteit garanderen, weten om te gaan met de effecten van klimaatverandering met behoud van een duurzaam en winstgevend productiemodel voor producenten. Zo is 15% van onze leveringen momenteel UTZ-gecertificeerd. Bevordering van milieuvriendelijke verpakkingen en ecodesign:


Vanzelfsprekend kiezen we voor een verpakking bestaande uit slechts één soort materiaal en geven we de voorkeur aan herbruikbare kunststoffen zoals PET (polyethyleentereftalaat). Wat onze kartonnen verpakkingen betreft, streven we ernaar om uitsluitend gerecycled materiaal aan onze klanten te leveren.
Voor verpakkingen die direct in contact komen met onze patisserieproducten, zorgen wij ervoor dat elke component voedselveilig is.
 
Al in de ontwerpfase streven we ernaar om de primaire functie van een verpakking aan te passen aan de esthetische, wettelijke en communicatieve functies ervan.
 
Daarom werken we samen met partners die proactief bezig zijn op het gebied van milieuregelgeving. Alle fabrikanten van onze kartonnen verpakkingen houden zich aan de richtlijnen die gelden voor FSC. Omdat onze fabrieken IFS/BRC-gecertificeerd zijn, geven we ook de voorkeur aan partners met die eveneens strategische certificeringen hebben behaald op hun vakgebied. Onze inkopers zijn gevoelig voor de ontwikkeling van materialen en houden precies bij welke nieuwe producten er op de markt gebracht worden.
 

Verzekerd van een correcte bedrijfsethiek:


Het inkoopteam ziet toe op correct ethisch gedrag in de bedrijfsvoering, dat wil zeggen dat ze inzetten op corruptiebestrijding, eerlijke concurrentie en transparantie tegenover leveranciers.
 
Monopoliesituaties gaan we uit de weg.
 
Indien nodig kunnen we een ‘raad van beroep’ in het leven roepen waar leveranciers en dienstverleners een claim kunnen indienen.
 
Ten slotte moet het inkoopteam open blijven staan​voor dialoog en op de hoogte blijven van alle innovaties van leveranciers: van nieuwe grondstoffen tot nieuwe materialen, technologieën, …
image gauche