pack-m-recycling-image

Verpakking die zorgt voor de bescherming van het product, onze teams en de impact op het milieu.

Hoewel het essentieel is om een lijst van gezuiverde ingrediënten zonder additieven bij lokale en verantwoordelijke toeleveranciers te verkrijgen, neemt de verpakking een steeds belangrijkere rol in als besluitcriterium voor jonge consumenten.

In 2020 introduceerde Mademoiselle Desserts het vijfjarige project PACK M. Dit project heeft tot doel de verpakkingsmaterialen te verminderen en het gebruik van niet-recycleerbare verpakkingen uit te faseren, met meetbare resultaten om het uitgevoerde werk te beoordelen.

De doelstellingen voor 2025 brengen verschillende uitdagingen met zich mee:

 1. Het gebruik van zuivere vezelverpakkingen met 100% FSC- en PEFC-vezels.
 2. Het streven naar gerecyclede vezelverpakkingen wanneer het productrisico onder controle is.
 3. Het integreren van 60% gerecycled materiaal in plastic verpakkingen.
 4. Het gebruik en lanceren van verpakkingen met een bestaand recyclingprogramma, met als uiteindelijk doel om tegen 2025 100% recyclebaar te zijn.
 5. Het verminderen van het gewicht van plastic verpakkingen met 5% per jaar, met als doel om tegen 2025 een reductie van 25% te bereiken.
 6. Het verminderen van de kg/CO²-verpakkingsemissie met 42% in 2025.
 7. Het optimaliseren van de logistiek van pallets om zo min mogelijk lege ruimte te transporteren.

Alle teams van Inkoop, Verpakkingsontwikkeling en R&D zijn dagelijks betrokken bij het nastreven van deze doelstellingen.

nutri-m

   

Nutri M : Producten die er goed uitzien, lekker smaken en je een goed gevoel geven

Wij erkennen het belang van voeding en gezondheid en zetten ons actief in om via ons NUTRI M programma het voedingsprofiel van onze producten te verbeteren. De recepten worden door onze NPD-teams geoptimaliseerd om gezondheid en luxe te combineren, voornamelijk door het zoveel mogelijk verminderen van het suiker-, zout- en verzadigd-vetgehalte en het opnemen van vezel- en proteïnerijke ingrediënten – zonder de kwaliteit en de smaak aan te tasten.

In 2022 is de Nutri-Score van veel van onze producten met 2-3 letters omhoog gegaan! Bij Valade werd het suikergehalte van vier van onze langst bestaande producten tot 30% verlaagd. In Engeland werd het zoutgehalte van sommige cheesecakes met meer dan 75% teruggebracht!

light

Klimaatstrategie

Het verminderen de milieu-impact is een van de belangrijkste pijlers van het MVO-engagement van Mademoiselle Desserts.

Eind 2022 sloot de groep zich aan bij fase 2 van het ‘Decarbonization Accelerator’-programma dat bedrijven bijeenbrengt die actief betrokken zijn bij de overgang naar een samenleving met minder koolstofuitstoot.  De doelstellingen van dit programma zijn tweeledig: ten eerste, bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde en ten tweede, het transformeren van het bedrijf om beter te passen in deze overgang.

De groep heeft haar strategie uitgestippeld om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen en heeft zich concreet geëngageerd voor een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 in vergelijking met 2022. Dit omvat het volgende:

 • Een beoogde reductie van 42% in de absolute BKG-uitstoot (scope 1 & 2) tegen 2030.
 • Het streven naar een afname van 51% in BKG-uitstoot per ton verkochte producten (scope 3), met uitzondering van landbouwproducten, tegen 2030.
 • Een beoogde afname van 30% in de absolute BKG-emissies met betrekking tot landbouwproducten (scope 3) tegen 2030.
 • Sinds het einde van 2023 heeft de groep zich aangesloten bij het ‘Science-based Target Initiative’ (SBTi).

Mademoiselle Desserts stelt nieuwe normen voor op het gebied van koolstofarme manieren om taarten en desserts te produceren

In het licht van klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis moet de productie van taarten en desserts zichzelf heruitvinden om tegen 2050 een plaats op ieders bord te behouden. Met dit in gedachten steekt Mademoiselle Desserts haar creativiteit en middelen in het ontwikkelen van een duurzamere aanpak voor zoete bakkerijproducten.

values-csr-our-approach-nl

Waarden en ethiek

Onze waarden

Wij zijn toegewijd aan het aanbieden van het beste op het gebied van gebak voor iedereen. Dat is onze missieverklaring, die door onze 4 waarden wordt ondersteund: Genieten, Respect, Initiatief, Betrokkenheid. Deze waarden geven onze bedrijfscultuur en onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten weer.

Ethisch handvest

Niets is duurzaam zonder ethiek. Daarom neemt het uitvoerend comité bij Mademoiselle Desserts het op zich om het ethisch handvest van de Groep te ondertekenen en op de naleving ervan toe te zien.
Dit wordt geïmplementeerd overeenkomstig de 10 gedrags- en handelingsprincipes in ons ethisch handvest.

Integriteitslijn

Als onderdeel van zijn ethisch beleid wil de Mademoiselle Desserts Groep het zijn werknemers, of enige andere stakeholder en/of partner van het bedrijf, toestaan om eerlijk en te goeder trouw alle praktijken die tegen onze ethiek ingaan te melden (zie ons ethisch handvest). Daarom heeft Mademoiselle Desserts een waarschuwingssysteem geïmplementeerd dat op het volgende adres toegankelijk is: mademoiselledesserts.integrityline.com.

Duurzaamheid en transparantie zijn van essentieel belang voor onze strategie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met het integreren van dit waarschuwingssysteem heeft de Groep een daadwerkelijke stap genomen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Verantwoordelijk inkopen

Bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten streeft Mademoiselle Desserts naar het creëren van een positieve en waardevolle impact op sociaal, maatschappelijk en milieugebied. De onderneming moedigt haar toeleveranciers en dienstverleners aan om zich verder te ontwikkelen op deze gebieden. De Groep is momenteel bezig met het geleidelijk integreren van sociale en milieugerichte vereisten in haar inkoopprocessen. Alle inkopers worden opgeleid in verantwoordelijk inkopen.

 

responsible-purchasing-2

Verplichtingen en doelen worden regelmatig gedefinieerd en herzien.

 • Aan het begin van 2023 was 45% van onze eieren afkomstig van alternatieve producenten. We streven ernaar dit tegen 2025 tot 100% op te voeren (scharreleieren).
 • We gebruiken verse, locale melk, die dichtbij onze productieterreinen wordt opgehaald.
 • Onze toeleveranciers voldoen aan erkende standaards, zoals de Charte des bonnes pratiques d’élevage (Handvest voor goede landbouwpraktijken) ingesteld door de Fédération Nationale Bovine (Nationale Federatie van Veehouders) en de Fédération Nationale des Producteurs de Lait (Nationale Federatie van Melkproducenten) in Frankrijk.
 • Voor het inkopen van onze boter gebruiken we zuivelbedrijven die hun melk inkopen bij boerderijen met voorkeur voor koeien met weidegang.
 • Tarwebloem wordt ingekocht bij molens die niet meer dan 250 km van onze productieterreinen zijn verwijderd. Bijvoorbeeld, voor al het gebak dat op ons terrein in de Dordogne wordt gemaakt wordt tarwe afkomstig uit de regio Périgord gebruikt.
 • De suiker die in onze recepten wordt verwerkt, is grotendeels afkomstig van bieten die in Noord-Frankrijk worden geteeld of, in het geval van toelevering aan onze productielocaties in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk.
 • Chocolade nemen we af bij toeleveranciers die zich actief inzetten voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsbenadering en die het op zich nemen hoogwaardige cacao te leveren, klimaatverandering aan te pakken en dat alles bijeen te brengen in een duurzaam en winstgevend productiemodel voor producenten. Bijvoorbeeld, 15% van onze bevoorrading is momenteel Foodservice Alliance gecertificeerd. In onze vestiging in Waregem wordt enkel met Belgische chocolade gewerkt.
 • Onze minibeignets worden gemaakt uit 100% RSPO-gecertificeerde, gescheiden palmolie*.

*RSPO gescheiden: RSPO, of Roundtable on Sustainable Palm Oil, is een label dat wordt uitgegeven door een organisatie die duurzame palmolie certificeert en bevordert. Sinds 2011 geeft dit internationale multi-stakeholder initiatief (NGO, producenten van palmolie, fabrikanten) een label uit aan fabrikanten die garanderen dat de oliepalm niet wordt verbouwd ten koste van het oerbos en de fundamentele rechten van plaatselijke bevolkingen. http://www.rspo.org/

 

Onze MVO-rapporten

mlledessert-2022_en-web-planches_deel1-1-min-2_tekengebied-1_tekengebied-1
md-2021-csr-report-cover
md-2020-csr-report-cover